Đề thi học kì 1 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2017 2018

Đề thi học kì 1 lớp 12 Trần Phú  Hà Nội 2017 2018

Một số câu trong Đề thi học kì 1 lớp 12 Trần Phú  Hà Nội 2017 2018

Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển 1 khoảng AB=5km. Trên bờ biển có một kho ở vị trí C cách B một khoảng là 7km. Do địa hình hiểm trở, người canh hải đăng chỉ có thể chèo thuyền từ A đến M trên bờ biển với vận tốc 4km/h rồi đi bộ đến C với vận tốc 6km/h. Để người đó đến kho nhanh nhất thì vị trí M cách B một khoảng gần số nào nhất?

24991198_1918722178456548_2043145333220781561_n 24993194_1918722251789874_5506914190968287080_n 24993229_1918722201789879_4718270683300054119_n 24993586_1918722205123212_8163080288178632342_n 24993638_1918722175123215_3382965771459498250_n