Đề thi học kì 2 lớp 10 chuyên khoa học tự nhiên 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 chuyên khoa học tự nhiên 2018

lập phương trình đường tròn (C) đi qua hai điểm A(1;2) và B(3;1) có tâm nằm trên d: 7x+3y+1=0.
Cho đường thẳng 3x+4y-3=0 và đường tròn x^2+y^2-x-7y=0
Tìm tọa đọ giữa đường thẳng và đường tròn
Lập phương trình tiếp tuyến của (K) tại các giao điểm đó.
de thi hk2 chuyen khoa hoc tu nhien