Đề thi học kì 2 lớp 11 Thăng Long 2017

Đề thi học kì 2 lớp 11 Thăng Long 2017

Trích đề thi Đề thi học kì 2 lớp 11 Thăng Long 2017

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA vuông góc với đáy. SA=a căn 6
Chứng minh SAC vuông góc với SBD
Tính góc giữa SC và (ABCD)
Tính khoảng cách từ điểm A đến mp (SCD).
de thi thang long hk2 lop 11 (1) de thi thang long hk2 lop 11 (2) de thi thang long hk2 lop 11 (3) de thi thang long hk2 lop 11 (4) de thi thang long hk2 lop 11 (5)