Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Xem thêm Đề thi học kì 2 lớp 12 THPT Việt Đức 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Trần Phú Hà Nội 2019

Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Một số bài toán trong Đề thi học kì 2 lớp 12 Thăng Long 2019

Câu 44: Viết phương trình đường phân giác trong A(1;0;-1) B(2;1;3) C(2;1;-1)
Câu 45: Cho hình chóp đều SABCD có SA=AB=a.tính thể tích khối đa diện tạo thành từ trung điểm các cạnh bên và trung điểm các cạnh đáy
Câu 49: Cho hàm số f(x) như hình vẽ. Tìm tập hợp m để f(1/cosx) =m có nghiệm thuộc khoảng (Pi/2;3pi/2)

ĐĂNG KÍ HỌC: THẦY THẾ ANH 0986.683.218
 

Comments

comments