Đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 10  TRƯỜNG THPT BẾN TRE - VĨNH PHÚC

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 liên trường THPT thành phố Vinh – Nghệ An

Trích dẫn Đề thi học kỳ 1 Toán 10 :
+ Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Véc tơ là đoạn thẳng có hướng
B. Hai véc tơ cùng hướng thì cùng phương
C. Véc tơ – không cùng phương với mọi véc tơ
D. Hai véc tơ cùng phương thì cùng hướng
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với A(-1;3), B(2;4), C(2;-1)
a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC
b) Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn: vtMA + vtMB + vtMC = 0
c) Chứng minh 3 điểm B, M, G thẳng hàng
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Để tứ giác T là một hình vuông điều kiện cần là nó có bốn cạnh bằng nhau
B. Một tam giác là đều khi và chỉ khi có nó có hai trung tuyến bằng nhau và một góc 60 độ
C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau
D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông

 

Download tại đây