Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM - HÀ NỘI

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hoài Đức A – Hà Nội,

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Ân Thi – Hưng Yên

 

Trích dẫn Đề thi học kỳ 1 Toán 11:
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB. AC. E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
a. Tam giác MNE
b. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kỳ trên cạnh BD
c. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
d. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC

+ Dãy số (un) có un = n/(n + 1) là dãy số:
A. Dãy số tăng
B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm
D. Dãy số không bị chặn
+ Trong mặt phẳng, cho 6 điểm phân biệt sao cho không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc tập điểm đã cho.
A. 6^3   B. 3^6
C. 6A3   D. 6C3

Download đầy đủ tại đây.