Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Vọng Thê – An Giang

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT VỌNG THÊ - NGHỆ AN

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi khảo sát HK1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đức Thọ – Hà Tĩnh

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11:
+ Trong đợt xét trao học bổng của bác sĩ Phạm Bửu Hoàng (Giám đốc BV đa khoa huyện Thoại Sơn) cho học sinh trường THPT Vọng Thê. Đoàn trường đã chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong số 27 học sinh đến từ các lớp để trao học bổng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 em để nhận học bổng, biết mỗi suất học bổng có giá trị như nhau?
+ Từ Long xuyên đến Cần Thơ có 2 cách để đi. Từ Cần Thơ đến Thành phố Hồ Chí Minh có 3 cách để đi. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ Long xuyên đến Thành phố Hồ Chí Minh mà phải qua Cần Thơ?

+ Cho mặt phẳng (α) chứa hình bình hành ABCD, một điểm S nằm ngoài (α). Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. d là đường thẳng SO với O = AC ∩ BD
B. d là đường thẳng qua điểm S và song song với AB
C. d là đường thẳng qua điểm S và song song với AC
D. d là đường thẳng SK với K là trung điểm của AB

...

Download đầy đủ tại đây