Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 12 SỞ GD - ĐT BÌNH DƯƠNG

Bài viết cùng chủ đề:  Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam,

 Đề thi HK1 Toán 12 THPT và GDTX năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Đồng Nai

 

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại x = 5
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1
C. Hàm số không có cực trị
D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0
+ Một ông nông dân có 2400m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là bao nhiêu?
A. 630000m2   B. 720000m2
C. 360000m2   D. 702000m2
+ Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = +∞ khi x → 1+ và lim f(x) = 2 khi x → 1-. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận
D. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = 2

...

Download đầy đủ Đề thi học kỳ 1 Toán 12 tại đây.