Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT BẾN TRE - VĨNH PHÚC 

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Trung Giã – Hà Nội

 

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hình chóp S.ABC có SA ⊥ (ABC) và (DABC) vuông tại C. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu vuông góc của O lên mp(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DABC
B. H là trọng tâm tam giác DABC
C. H là trung điểm cạnh AB
D. H là trung điểm cạnh AC
+ Cho hàm số y = (x + 2)(x^2 + 1) (1) có đồ thị (C). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (C) cắt trục hoành tại ba điểm
B. (C) cắt trục hoành tại hai điểm
C. (C) cắt trục hoành tại một điểm
D. (C) không cắt trục hoành
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Khối lăng trụ tam giác là khối đa diện lồi
B. Lắp ghép hai khối hộp là khối đa diện lồi
C. Khối hộp là khối đa diện lồi
D. Khối tứ diện là khối đa diện lồi

...

Download đầy đủ tại đây.