Đề thi học kỳ I Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Sỹ Sách – Nghệ An

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TOÁN 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH - NGHỆ AN

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa,

Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Trường Tộ – TT Huế

Trích dẫn đề thi học kì 1 Toán 11:
+ Cho hình chóp S.ABC; gọi P là trung điểm của đoạn thẳng SA; điểm Q thuộc đoạn thẳng SC sao cho SQ = 2QC.
a) Tìm giao điểm của đường thẳng PQ và mặt phẳng (ABC).
b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (BPQ) và (ABC).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành; gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD; hãy chọn khẳng định sai.
A. Hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) có giao tuyến là đường thẳng AB.
B. Đường thẳng AB song song với mặt phẳng (SAC).
C. Đường thẳng SO cắt mặt phẳng (ABCD) tại điểm O.
D. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là đường thẳng SO.
+ Cho hình chóp S.ABC; gọi M; N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng SA; SB; gọi P là điểm thuộc đoạn thẳng SC sao cho SP = 2 PC; hãy chọn khẳng định sai.
A. Đường thẳng MP và mặt phẳng (ABC) cắt nhau.
B. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNP) và (SAB) là đường thẳng MN.
C. Thiết diện của hình chóp S.ABC khi cắt bởi mặt phẳng (MNP) là tam giác BMP.
D. Đường thẳng MN và mặt phẳng (ABC) song song với nhau.

...

 

Download bài viết đầy đủ tại đây.