Đề thi học kỳ I Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Diễn Châu 3 – Nghệ An

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 3 - NGHỆ AN

Bài viết cùng chủ đề:   Đề kiểm tra HK1 Toán 11 năm học 2016 – 2017 trường THPT Cổ Loa – Hà Nội

 

Trích dẫn Đề thi học kỳ 1 Toán 12:
+Cho hàm số y = f(x) có lim f(x) = 2 khi x → +∞, lim f(x) = -3 khi x → -∞. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là y = 2, y = -3
B. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là x = 2, x = -3
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang
+ Cho ΔABCvuông cân tại A, cạnh AB = 12 cm. Người ta dựng một hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm trên BC, hai đỉnh P, Q theo thứ tự nằm trên hai cạnh AC và AB của tam giác. Xác định vị trí của điểm M sao cho hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

...

Download đầy đủ Đề thi học kỳ 1 Toán 12 tại đây.