Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Phú – Hà Tĩnh

ĐỀ THI KSCL HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ - HÀ TĨNH

Bài viết cùng chủ đề: Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Nhật Duật – Yên Bái

 

Trích dẫn Đề thi KSCL học kỳ 1 Toán 12:
+ Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chử nhật, AD = 3a, BD = 5a. SAB nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy và tam giác SAB cân tại S. Mặt phẳng (SBD) tạo với đáy một góc 60 độ. Tính thể tích hình chóp theo a.
+ Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích khối trụ có diện tích đáy là B, chiều cao h?
+ Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a và AA’ = 2a. Tính diện tích xung quanh hình trụ ngoại tiếp hình hộp ABCD.A’B’C’D’ theo a.

 

Download đầy đủ tại đây