Đề thi thử THPT Lương Thế Vinh 2019 mới nhất

Đây là phần 173 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử THPT Lương Thế Vinh 2019 mới nhất

Đề thi thử THPT Thăng Long 2019 (21/4/19)

Đề thi thử THPT Lương Thế Vinh 2019 mới nhất

Đề thi HK2 Lớp 9 Đan Phượng 2019

Một số câu trong đề thi thử THPT Lương Thế Vinh 2019

Bài 2: Một ca nô xuôi dòng từ A đến B cách nhau 54km, cùng lúc đó một khúc gỗ cũng trôi tự do theo dòng nước từ A. Khi ca no đến B, nó ở lại đó 2 giờ rồi ngược dòng trở lại A. Trên đường về ca nô gặp khúc gỗ tại vị trí cách A 19km. Tính vận tốc thực của cano biết vận tốc dòng nước là 4km/h

Bài 4: Cho đường tròn (O:R) đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB tại điểm I cố định nằm giữa A và O. Lấy M bất kì trên cung nhỏ BC (M không trùng với B,C) AM cắt CI tại điểm K.
a. Chứng minh BMKI nội tiếp
b. Chứng minh AK.AM=AI.AB=AC^2
c. Nếu quay tam giác BIC quanh cạnh BI một vòng ta sẽ một hình nón đỉnh B. Hãy tính thể tích hình nón khi góc ABC=30.
d. Tìm vị trí của M trên BC để chu vi tứ giác ABMC lớn nhất.

de hk2 luong the vinh

Comments

comments

Series Navigation<< Đề thi thử THPT Thăng Long 2019 (21/4/19)Đề thi vào 10 lớp 9 Nghĩa Tân 2019 >>