Đề thi thử THPTQG 2018 Toán trường THPT Minh Châu – Hưng Yên lần 2

Đây là phần 20 of 136 trong Series Đề thi thử THPT 2018

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Minh Châu – Hưng Yên lần 2

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Minh Châu – Hưng Yên lần 2 mã đề 384 được biên soạn theo chuẩn cấu trúc đề tham khảo môn Toán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ tháng 1 năm 2018, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, các câu hỏi trong đề có cả nội dung Toán 11 và Toán 12, đề thi thử Toán có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề thi thử THPTQG 2018 môn Toán trường THPT Minh Châu – Hưng Yên lần 2:

+ Bạn Hùng trúng tuyển vào đại học nhung vì không đủ nộp tiền học phí Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm đồng để nộp học với lãi suất 3%/năm. Sau khi tốt nghiệp đại học Hùng phải trả góp hàng tháng số tiền T (không đổi) cùng với lãi suất 0, 25% / tháng trong vòng 5 năm. Số tiền T mà Hùng phải trả cho ngân hàng (làm tròn đến hàng đơn vị) là?
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1;0;0), B(-2;0;3), M(0;0;1) và N(0;3;1). Mặt phẳng (P) đi qua các điểm M, N sao cho khoảng cách từ điểm B đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ điểm A đến (P). Có bao nhiêu mặt phẳng (P) thỏa mãn đề bài?

+ Xét các mệnh đề sau trong không gian hỏi mệnh đề nào sai?
A. Mặt phẳng (P) và đường thẳng a không nằm trên (P) cùng vuông góc với đường thẳng b thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Series Navigation<< Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 trường Đại học Ngoại Thương – Hà Nội 2018Đề thi và đáp án Toán THPTQG 2018 trường THPT chuyên Thái Bình lần 4 >>