Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - Sở GD&ĐT Bắc Ninh

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN TOÁN - SỞ GD&ĐT BẮC NINH

"Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - Sở GD&ĐT Bắc Ninh" bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 - gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - Sở GD&ĐT Bắc Ninh, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPT QG 2019 - THPT Chuyên Thái Nguyên

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - Sở GD&ĐT Cao Bằng

  • Trích dẫn một số câu hỏi trong Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - Sở GD&ĐT Bắc Ninh:

Câu 16: Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx + (m-1)cosx = 2m - 1 có nghiệm là:

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 18: Trong không gian, cho các mệnh đề sau:
I. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
II. Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song cắt nhau theo giao tuyến song song với hai đường thẳng đó.
III. Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng b nằm trên mặt phẳng (P) thì a song song với (P).
IV. Qua điểm A không thuộc mặt phẳng (a), kẻ được đúng một đường thẳng song song với (a).
Số mệnh đề đúng là?

A.  2

B. 0

C. 1

D. 3

Câu 29: Số phức z = 5 - 8i có phần ảo là:

A. 5

B. -8

C. 8

D. -8i