Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Bến Tre

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 MÔN TOÁN - THPT CHUYÊN BẾN TRE

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Bến Tre sẽ giúp các em học sinh làm quen và thử sức đối với đề thi môn Toán; đồng thời đánh giá được năng lực của học sinh trong thời điểm hiện tại. Cấu trúc của đề thi thử gần giống với cấu trúc đề thi môn Toán THPTQG2019 còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao năng lực làm đề.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi Toán THPTQG2019 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Quốc học Huế (lần 3)

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử THPTQG 2019 môn Toán - THPT Chuyên Bến Tre:

Câu 13: Sinh viên B được gia đình gửi tiết kiệm số tiền 300 triệu đồng vào ngân hàng theo mức kì hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 0,4%/tháng. Mỗi tháng, vào ngày ngân hàng tính lãi, sinh viên B rút ra một số tiền như nhau để trang trải chi phí cho cuộc sống. Hỏi hàng tháng sinh viên này rút số tiền xấp sỉ bao nhiêu để sau 5 năm học đại học, số tiền tiết kiệm vừa hết?

A. 5.363.922 đồng

B. 5.633.923 đồng

C. 5.633.922 đồng

D. 5.336.932 đồng

Câu 16: Số hoán vị của một tập hợp có 6 phần tử là:

A. 6

B. 120

C. 46656

D. 720

Câu 20: Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh có 105 em dự thi, có 10 em tham gia buổi gặp mặt trước kỳ thi. Biết các em đó có số thứ tự trong danh sách lập thành một cấp số cộng. Các em ngồi ngẫu nhiên vào hai dãy bàn đối diện nhau, mỗi dãy có năm ghế và mỗi ghế chỉ ngồi được một học sinh. Tính xác suất để tổng các số thứ tự của hai em ngồi đối diện nhau là bằng nhau.

A. 1/126

B. 1/945

C. 1/954

D. 1/252