Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN - THPT LƯƠNG TÀI 2 - BẮC NINH

"Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án chi tiết - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh" bao quát được kiến thức của lớp 10, 11, 12. Vì vậy, Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh giúp học sinh rèn luyện được kĩ năng và phương pháp làm bài. Đồng thời, đề thi còn giúp cho các em làm quen với dạng đề thi THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án - THPT Chu Văn An - Gia Lai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh:

Câu 2: Trên mặt phẳng, cho hình vuông có cạnh bằng 2. Chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên cạnh của hình vuông). Gọi P là xác suất để điểm được chọn thuộc vào hình tròn nội tiếp hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên đường tròn nội tiếp hình vuông), giá trị gần nhất của P là?

A. 0,242

B. 0,215

C. 0,785

D. 0,758

Câu 17: Một hình lăng trụ có đúng 11 cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?

A. 31

B. 30

C. 22

D. 33

Câu 25: Gọi S là tập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được tạo từ tập E={1,2,3,4,5}. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn là một số chẵn?

A. 3/4

B. 2/5

C. 3/5

D. 1/2