Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG2019 VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT - THPT CHUYÊN KHTN - HÀ NỘI

Đề thi thử Toán THPTQG2019 - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội có cấu trúc giống với đề thi Toán THPT Quốc gia 2019 - 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử Toán THPTQG2019 - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội, học sinh có thể cải thiện và nâng cao khả năng và kĩ năng làm bài và làm đề thi Toán THPT Quốc gia 2019.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi môn Toán Lớp 12 và Đáp án chi tiết - THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An

Đề thi thử Toán THPTQG2019 và Đáp án chi tiết - Toán học Tuổi trẻ (lần 5)

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề thi thử Toán THPTQG2019 - THPT Chuyên KHTN - Hà Nội:

Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số f(x)=sinx là:

A. -cosx + C

B. cosx + C

C. tanx + C

D. -cotx + C

Câu 18: Thể tích của khối cầu có bán kính R = 2 bằng

A. 8π

B. 16π

C. 32π/3

D. 16π/3

Câu 19: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6?

A. 20 số

B. 212 số

C. 729 số

D. 120 số

Comments

comments