Đề thi thử vào 10 Vinschool 2019 13/5/19

Đây là phần 185 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử vào 10 Vinschool 2019 13/5/19

ĐĂNG KÍ HỌC THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

Đề Quốc Oai

Đề Long biên

Một số Đề thi thử vào 10 Vinschool 2019 13/5/19

(P): y=x^2 d: y=(m-2)x+2
chứng minh rằng d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A;B
Gọi y1;y2 lần lượt là tung độ của điểm A và B. Tìm các giá trị của tham số m để y1=4y2.

Cho đường tròn (O;R) với đường kính AB. Lấy điểm I thuộc OA (I khác A;O)
kẻ dây cung CD vuông góc với AB tại I. Lấy điểm E thuộc CI (E khác C và E khác I). Đường thẳng AE cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là K.
Chứng minh IEKB nội tiếp đường tròn.
Chứng minh AC^2=AE.AK và tính AE.AK+BI.BA theo R
Gọi P là điểm đối xứng của I qua đường thẳng AC. Q là điểm đối xứng của I qua CB.
Chứng minh P,C,Q thẳng hàng và PQ là tiếp tuyến
Khi I là trung điểm của OA. Gọi d1;d2 là hai đường thẳng thay đổi vuông góc tại I. A1B1 là hai giao điểm của d1 và (O;R) C1D1 là hai giao điểm d2 và (O;R)
Tính giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác tạo thành từ bốn điểm A1;B1;C1;D1 theo R.

de thi vao 10 vinschool 2019Đề thi thử vào 10 Vinschool 2019 13/5/19

 

Series Navigation<< Đề thi thử vào 10 Lớp 9 Lê Quý Đôn 2019Đề thi thử vào 10 Quốc Oai 2019 >>