Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 huyện Ý Yên

Đây là phần 48 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 huyện Ý Yên

32454874_191173691515159_423869910125379584_o

 

HÌNH HỌC.

Bài 4: cho tam ABC nhọn (AB<AC) đường cao AH ( H thuộc BC) . Gọi M và N thứ tự là hình chiếu của H lên AB và AC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại D. Trên nữa mặt phẳng bờ CD chứa điểm A, Vẽ nữa đường trong đường kính  CD. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với CD cắt nữa đường tròn trên tại điểm E.

  1. Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp.
  2. Chứng minh DM.DN = DB.DC.
  3. Gọi 0 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNE. Chứng minh OE vuông góc với DE.

Comments

comments

Series Navigation<< Đề thi thử vào lớp 10 huyện Xuân Trường năm học 2018-2019Đề thi thử vào lớp 10 THPT trường THCS Trần Mai Ninh >>