Đề Thi Toán Lớp 8

1. Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 8

https://www.nguyentheanh.org/de-thi-giua-ki-1-mon-toan-lop-8

2. Tuyển Tập Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 8

https://www.nguyentheanh.org/tuyen-tap-de-thi-giua-ki-1-toan-8

3. Các Dạng Bài Thường Gặp Trong Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 8

https://www.nguyentheanh.org/cac-dang-bai-thuong-gap-trong-de-thi-giua-ki-1-toan-8

CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOÁN LỚP 8 GIỮA KÌ 1

************************************************

Bài viết cùng chủ đề: Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 8

I/ LÍ THUYẾT:

A. ĐẠI SỐ:

  1. Nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức.
  2. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.
  3. Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
  4. Phép chia đa thức.


B.HÌNH HỌC:

  1. Định lí tổng 4 góc của tứ giác.
  2. Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành.
  3. Định nghĩa, tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang.
  4. Đối xứng trục, đối xứng tâm.

II/ CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Thực hiện phép  nhân, chia

Dạng 2: Rút gọn biểu thức

Dạng 3: Tìm x

Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử

Dạng 5: Chứng minh hình thang, hình bình hành

Dạng 6: dựa vào tính chất đường trung bình của tam giác, hình thang để tính cạnh.