Đề thi và đáp án Sở Đào tạo Hà Nội THPT 2017 (20-3-2017)

Đề thi và đáp án Sở Đào tạo Hà Nội THPT 2017 (20-3-2017)

Video chữa những câu khó của thầy Thế Anh: 

Đề và Đáp án một số câu khó trong đề:

 

IMG_4439

IMG_4440 IMG_4441

Đề  Full: NTA-DE HN- FULL HD