Để thi vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần phải làm bài thi các môn nào? Và thời lượng ra sao?

Để thi vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần phải làm bài thi các môn nào? Và thời lượng ra sao?

Tôi có thể đến đăng ký thi thử chuyên ngữ tại đâu?

Thi thử chuyên ngữ vào ngày nào? đợt thi nào?

Để thi vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần phải làm bài thi các môn nào? Và thời lượng ra sao?

Đáp: Để thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh cần làm bài đối với 3 môn thi đánh giá năng lực, cụ thể như sau:

  1. Bài thi Đánh giá năng lực Toán và Khoa học Tự nhiên (thời lượng 60 phút, gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn, đòi hỏi thí sinh có kiến thức Toán học, kiến thức và kỹ năng cơ bản về Khoa học Tự nhiên, các hiểu biết thường thức liên quan đến Khoa học Tự nhiên đã học trong chương trình Trung học cơ sở);
  2. Bài thi Đánh giá năng lực Văn và Khoa học Xã hội (thời lượng 60 phút, gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu hỏi tự luận, đòi hỏi thí sinh có kiến thức và kỹ năng về Văn – Tiếng Việt, kiến thức và kỹ năng cơ bản Khoa học Xã hội, các hiểu biết thường thức liên quan đến Khoa học Xã hội đã học trong chương trình Trung học cơ sở);
  3. Bài thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - thí sinh lựa chọn thi bằng tiếng Anh để đăng ký vào tất cả các lớp chuyên (thời lượng 120 phút, gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu viết luận) hoặc lựa chọn thi bằng tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn để đăng ký vào các lớp chuyên tương ứng (thời lượng 70 phút, theo hình thức tự luận và phỏng vấn trực tiếp).