Đề Toán hk2 lớp 9 quận Thanh Xuân 2018

Đây là phần 25 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đề Toán hk2 lớp 9 quận Thanh Xuân 2018

Bài 1: - Toán Thanh Xuân cho đường tròn (O;R) dây BC =R căn 3. A là điểm di động trên cung lớn BC (A khác B,C) soa cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao BD,CE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AF của đường tròn (O). AF cắt BC tại N.

  1. Chứng minh BEDC là tứ giác nội tiếp
  2. AE.AB=AD.AC
  3. chứng minh tứ giác BHCF là hình bình hành.
  4. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai K (K khác O). chứng minh K,H,F thẳng hàng.

Bài 2: - Toán Thanh Xuân Cho hai số m,n khác 0 thỏa mãn 1/m+1/n=1/2. Chứng minh rằng trong hai phương trình x^2+mx+n=0 và x^2+nx+m=0 có ít nhất 1 phương trình có nghiệm.

de toan thanh xuan lop 9

Series Navigation<< Đề thi thử 9 vào 10 THPT Thăng Long 2018 lần 2<< Đề thi học kì 2 lớp 9 vào 10 Lương Thế Vinh 2018Đề thi vào 10 THPT chuyên Ngoại ngữ lần 3 -2018 >>