Đề tuyển sinh lớp 10 THPT Đồng Nai môn toán

Đây là phần 148 of 194 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đề tuyển sinh lớp 10 THPT Đồng Nai môn toán 

34488454_2063327223922057_206721491830571008_n

 

HÌNH HỌC

Bài 5: cho đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C thuộc đường tròn (O), với C khác A và B, biết CA < CB. Lấy điểm M thuộc đoạn OB, với M khác O và B. Đường thẳng đi qua điểm M vuông góc với AB cắt hai đường thẳng AC và BC lần lượt tại hai điểm D và H.

  1. chứng minh bốn điểm A, C, H, M cùng thuộc một đường tròn và xác định tâm của đường tròn này.
  2. chứng minh MA.MB =MD.MH.
  3. gọi E là giao điểm của đường thẳng BD với đường tròn (O), E khác B. Chứng minh ba điểm  A, H, E thẳng hàng.
  4. trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho MN = AB, Gọi P và Q tương ứng là hình chiếu vuông góc của M trên BD và N trên AD. Chứng minh 4 điểm  D, Q, H, P  cùng thuộc một đường tròn.
Series Navigation<< Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Hải Phòng môn toánĐề thi và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 Hải Dương môn toán >>