Đề và đáp án chi tiết Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đây là phần 125 of 136 trong Series Đề thi thử THPT 2018

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa mã đề 123 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2018:

+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(x;y;z), xét các khẳng định:
1) Hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) là điểm có tọa độ (x;y;0).
2) Khoảng cách từ điểm M lên trục Oz bằng √(x^2 + y^2).
3) Hình chiếu vuông góc của M lên trục Oy là điểm có tọa độ (0;y;0).
4) Điểm đối xứng với điểm M qua trục Ox là điểm có tọa độ (x;-y;-z).
5) Điểm đối xứng với điểm M qua gốc tọa độ O là điểm có tọa độ (-x;-y;-z).
6) Độ dài vecto OM bằng √(x^2 + y^2 + z^2).
Số khẳng định đúng trong các khẳng định trên là?

+ Bác Tâm đi du lịch từ thành phố A đến thành phố B sau đó đi đến đảo C. Biết rằng mỗi cách đi từ A đến B chỉ được chọn duy nhất một trong các phương tiện là: máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa và từ B đến C chỉ được chọn duy nhất một trong các phương tiện là: máy bay hoặc tàu thủy. Hỏi bác Tâm có bao nhiêu cách đi du lịch từ thành phố A đến đảo C.
+ Cho 16 phiếu ghi các số thứ tự từ 1 đến 16. Lấy lần lượt 8 phiếu không hoàn lại, gọi ai là số ghi trên phiếu thứ i lấy được (1 ≤ i ≤ 8). Tính xác suất P để 8 phiếu lấy được thỏa mãn a1 < a2 < … < a8 và không có bất ký hai phiếu nào có tổng các số bằng 17.

 

Series Navigation<< Đề THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Hậu GiangĐề thi môn Toán THPT 2018 trường An Mỹ – Bình Dương lần 2 >>