Đề và đáp án Toán 9 vào 10 THCS Giảng Võ 2018

Đây là phần 37 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đề và đáp án Toán 9 vào 10 THCS Giảng Võ 

Đáp án chi tiết Đề Toán 9 vào 10 THCS Giảng Võ 

Hình Giảng Võ: Cho nửa đường tròn (O;R đường kính AB. Lấy điểm H thuộc đoạn thẳng OA (AH>HO).Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với AB cắt nửa đường tròn tại M. Kẻ HF//AM,HE//MB) E thuộc MA,F thuộc MB.

a.Chứng minh MEHF là hình chữ nhật

  1. AEFB là tứ giác nội tiếp
  2. Đường thẳng EF cắt (O) tại C,D. Chứng minh M là điểm chính giữa cung CD. Xác định tam đường tròn ngoại tiếp CHD.
  3. Q,K lần lượt là trung điểm AM,MB. Chứng minh rằng QF,EK,AB đồng quy

Đại Giảng Võ: Cho .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

de va dap an giang vo 2018 (1) de va dap an giang vo 2018 (2) de va dap an giang vo 2018 (3) de va dap an giang vo 2018 (4) de va dap an giang vo 2018 (5) de va dap an giang vo 2018 (6) de va dap an giang vo 2018 (7)

Series Navigation<< Đề thi vào 10 THCS Vinschool lần 4 năm 2018Đề 9 vào 10 trường Nhân Chính Hà Nội >>