Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình - Toán lớp 1

Đây là phần 59 of 72 trong Series Toán lớp 1

Điểm  ở trong, điểm ở ngoài một hình - Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Điểm A ở trong hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm E ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm C ở ngoài hình tam giác.  đ

Điểm I ở ngoài hình tam giác.   s

Điểm D ở ngoài hình tam giác.  đ

Bài 3:

20 + 10 + 10 = 40                                  60 - 10 - 20 = 30

30 + 10 + 20 = 60                                  60 - 20 -10 = 30

30 + 20 + 10 = 60                                  70 + 10 - 20 = 60

Bài 4:

Số nhãn vở mà Hoa có là:

10  +20 = 30 (nhãn vở)

Đáp số: 30 nhãn vở.

Series Navigation<< Trừ các số tròn chục và luyện tập trừ các số tròn chụcLuyện tập chung trang 135 sách giáo khoa Toán lớp 1 >>