ELIP: Lý thuyết và bài tập

Lý thuyết và Bài tập về Phương trình đường Elip

Lý thuyết

1. Định nghĩa đường elip

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm F1(-c;0),F2(c;0) và độ dài không đổi a thỏa mãn a > c > 0. Elip (E) là tập hợp các điểm M thỏa mãn MF1+MF2=2a. Các điểm F1,F2 được gọi là các tiêu điểm của elip (E) và a gọi là bán trục lớn của elip (E).

2. Phương trình chính tắc của elip

Phương trình chính tắc của elip (E) là:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 10 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 10

Xem thêm  về phương trình elip: 

phương trình elip:lý thuyết và bài tập

phương trình đường elip

phương trình elip số phức

lý thuyết và bài tập về elip

chuyên đề elip lớp 10

các dạng bài tập phương trình elip lớp 10

ứng dụng của elip số phức

3. Các thông tin của elip (E)

- Hai tiêu điểm: F1(-c;0),F2(c;0).

- Bốn đỉnh A1(-a;0),A2(a;0),B1(0;-b),B2(0;b)

- Độ dài trục lớn: A1A2=2a, độ dài trục nhỏ B1B2=2b

- Tiêu cự: F1F2=2c

- Elip (E) có tâm đối xức là gốc tọa độ, có hai trục đối xức là các trụ tọa độ.

- Bốn đường thẳng x=±a,y=±b tạo thành một hình chữ nhật, gọi là hình chữ nhật cơ sở của elip (E). Hình chữ nhật có chiều dài là 2a và chiều rộng là 2b.

Bài tập

Link drive: https://drive.google.com/open?id=1Iio0SAhBCqdM3BW3O7edYDXZTWpf8neT