Giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH DẠNG PHẦN TRĂM

  • "Giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm" gồm có 2 phần lớn: Phần A - Lý thuyết cơ bản, Phần B - Bài tập củng cố.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải toán bằng cách lập phương trình 9

Giải toán bằng cách lập phương trình dạng năng suất

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

I. Lý thuyết cơ bản giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm:

  • Các bước giải toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình:

+) Chọn ẩn (Tìm đơn vị, điều kiện cho ẩn)

+) Biểu diễn mối quan hệ qua ẩn và các đại lượng cho trước

+) Lập phương trình

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Đối chiếu với điều kiện để kết luận và trả lời. 

II. Bài tập củng cố giải toán bằng cách lập phương trình dạng phần trăm:

  • Cần lưu ý đến các tỷ số, tỷ số phần trăm.

Bài 1: Nhà máy luyện thép hiện có sẵn hai loại thép chứa 10% Cacbon và loại thép chứa 20% Cacbon. Gỉa sử trong quá trình luyện thép các nguyên liệu không bị hao hút. Tính khối lượng thép mỗi loại cần dùng để tạo ra 1000 tấn thép chứa 16% Cacbon từ hai loại thép trên.

Bài 2: Năm ngoái 2 tổ làm được 700 sản phẩm. Năm nay tổ 1 vượt 20%, tổ 2 vượt 15% nên hai tổ làm được 830 sản phẩm. Hỏi năm ngoái mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3: Năm ngoái 2 tổ làm được 900 sản phẩm. Năm nay tổ 1 giảm 15%, tổ 2 giảm 25% nên hai tổ làm được 750 sản phẩm. Hỏi năm ngoái mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 4: Tháng trước hai tổ làm được 1000 sản phẩm. Tháng này tổ 1 giảm 15%, tổ 2 tăng 15% nên hai tổ làm được 1030 sản phẩm. Hỏi tháng này mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 5: Hai trường A và B có 1000 học sinh dự thi. Số học sinh thi đỗ trường A đạt tỉ lệ 23, số học sinh thi đỗ trường B đạt tỉ lệ 75% nên cả hai trường có 700 học sinh thi đỗ. Tính số học sinh dự thi và số học sinh thi đỗ của mỗi trường?

Bài 6: Hai trường A và B có 1000 học sinh dự thi. Số học sinh thi đỗ của cả hai trường là 86%, trong đó riêng trường A đỗ 80%, trường B đỗ 90%. Hỏi số học sinh thi đỗ của mỗi trường là bao nhiêu?

Bài 7: Hai trường A và B có 780 học sinh thi đỗ và đạt tỉ lệ 78%. Biết số học sinh thi đỗ của trường A là 75% và của trường B là 80%. Tính số học sinh dự thi và số học sinh thi đỗ của mỗi trường.

Bài 8: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 350 dụng cụ. Nhờ sắp xếp hợp lí, dây chuyền sản xuất nền xí nghiệp I đã vượt mức 12% kế hoạch, xí nghiệp II đã vượt mức 10% kế hoạch, do đó cả hai xí nghiệp đã làm được 400 dụng cụ. Tìm số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch.