Hướng dẫn giải tích phân vận dụng cao trong đề thi THPTQG 2018

HƯỚNG DẪN GIẢI TÍCH PHÂN VẬN DỤNG CAO TRONG ĐỀ THI THPTQG 2018

Bài viết cùng chủ đề:  Trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong các đề thi thử Toán 2018

 

+ Vấn đề 1. Tính tích phân theo định nghĩa
+ Vấn đề 2. Kỹ thuật đổi biến
+ Vấn đề 3. Kỹ thuật tích phân từng phần
+ Vấn đề 4. Tính a, b, c trong tích phân
+ Vấn đề 5. Tính tích phân hàm phân nhánh
+ Vấn đề 6. Tính tích phân dựa vào tính chất
+ Vấn đề 7. Kỹ thuật phương trình hàm
+ Vấn đề 8. Kỹ thuật biến đổi
+ Vấn đề 9. Kỹ thuật đạo hàm đúng
+ Vấn đề 10. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 1
+ Vấn đề 11. Kỹ thuật đưa về bình phương loại 2 – Kỹ thuật Holder
+ Vấn đề 12. Kỹ thuật đánh giá AM – GM
+ Vấn đề 13. Tìm GTLN-GTNN của tích phân

...

Download đầy đủ tại đây.