Kết quả trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Ngày 10/6, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị đã công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên năm học 2018-2019.

Dưới đây là danh sách trúng tuyển vào các lớp 10 chuyên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị:

Môn Toán:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Vật lí:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Vật lí trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Hóa:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Hóa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Ngữ Văn:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Sử:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sử trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Địa lý:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Địa trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Tin học:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019

Môn Tiếng Anh:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019

Môn Sinh:

ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2018-2019
ket qua trung tuyen vao lop 10 truong thpt chuyen le quy don nam 2018 2019