KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG  ELIP

tải xuống (1)

1. Đnh nghĩa:

Đường ELIP là tập hợp các điểm M(x,y) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai điểm F1 và F2 là một số không đổi 2a.

(E) : MF1 + MF2 = 2a và F1F2 = 2c.

2. Phương trình chính tắc đường ELIP:

(E) : clip_image002  với : a2 – b2 = c2.

Đoạn thẳng A1A2 : trục lớn của (E) với A1(-a, 0), A2(a, 0).

Đoạn thẳng B1B2 : trục nhỏ của (E) với B1(0, -b), A2(0, b).

Hai tiêu điểm : F1(-c, 0), F2(c, 0).

3. Phương trình tham số của đường elip

Chúng ta đã biết phương trình chính tắc của Elip (E) có dạng:

clip_image002

Điều này gợi ý cho chúng ta chuyển phương trình (E) về dạng lượng giác như sau:

clip_image002với α ∊ [0;2π]

Ta gọi phương trình (1) là phương trình tham số của elip (E). Trong 1 số bài toán liên quan đến elip, việc chuyển về phương trình tham số giúp ta giải quyết bài toán đơn giản hơn nhờ tính chất của hàm số lượng giác.

Xem thêm  về phương trình elip: 

phương trình elip:lý thuyết và bài tập

phương trình đường elip

phương trình elip số phức

lý thuyết và bài tập về elip

chuyên đề elip lớp 10

các dạng bài tập phương trình elip lớp 10

ứng dụng của elip số phức