Lộ trình ôn thi đại học 2019

Lộ trình ôn thi đại học 2019: Theo chương trình luyện thi ôn thi đại học 2019 hay còn gọi là kỳ thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2019 thì thầy Thế Anh 

lo trinh luyen thi thpt quoc gia 2019

Giai đoạn 1: Học lớp 12 từ tháng 7-11/2018 học hết chương trình hết lớp 12

Toán 12- trong luyện thi thpt 2019

Đại học lớp 12 Hình học lớp 12
1. Hàm số

2. Mũ logarit

3. Nguyên hàm tích phân

4. Số phức

1. Khối đa diện, thể tích

2. Nón trụ cầu

3. Hình Oxyz

Giai đoạn 2: Từ tháng 11 đến tháng 1/2019 ôn tập học lại lớp 11

Toán 11- trong luyện thi thpt 2019

Đại số lớp 11 Hình học lớp 11
1. Lượng giác, phương trình lượng giác

2. Tổ hợp xác suất Nhị thức Newton

3.  Dãy số cấp số cộng, cấp số nhân

4. Giới hạn

5. Đạo hàm, tiếp tuyến

6. Ứng dụng của đạo hàm

1. Phép dời hình, phép biến hình

2. Quan hệ song song:

Xác định giao tuyến, thiết diện,

Đường thẳng // đường thẳng,

đường thẳng// mặt phẳng, mặt phẳng//mặt phẳng

3. Quan hệ vuông góc: đường vuông góc với đường,

đường vuông góc với mặt phẳng, 

mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng

4. Góc và khoảng cách.

Giai đoạn 3: Tháng 1/2019 đến 3/2019 ôn lại chương trình lớp 10

Toán 10 - trong luyện thi thpt 2019

Đại số lớp 10 Hình học lớp 10
1. Mệnh đề tập hợp

2. Phương trình và bất phương trình

3. Hàm số bậc nhất và bậc hai

4. Xác suất thông kê

5. Bất đẳng thức

6. Tam thức bậc hai, dấu tam thức bậc hai.

7. Lượng giác 

1. Vecto

2. Tích vô hướng

3. Hệ trục oxy

4. Hệ thức lượng trong tam giác thường

5. Phương trình đường thẳng

6. Phương trình đường tròn

7. Phương trình elip, hypebol, parabol

8. Lượng giác trong hình học

Giai đoạn 4: Tháng 3/2019 đến 6/2019 luyện đề các dạng bài hay thi

Luyện các đề trong giai đoạn này

Xem thêm thông tin về luyện thi thpt quốc gia 2019: 

phương án thi thpt quốc gia 2019

cấu trúc đề thi thpt quốc gia 2019

lộ trình ôn thi đại học 2019

Bộ GD&ĐT sẽ sớm có đề thi tham khảo thpt quốc gia 2019

Luyện thi THPT quốc gia 2019