Luyện tập trang 56 -57 SGK Toán 9 tập 2

Đây là phần 81 of 136 trong Series Toán lớp 9

Bài 37,38,39,40 (trang 56 -57 SGK Toán 9 tập 2)

Bài 37 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình trùng phương:

Giải bài 37 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 37 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

 

Bài 38 (trang 56-57 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải bài 38 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Lời giải

Giải bài 38 trang 56 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

 

Series Navigation<< Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc haiLý thuyết và bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình >>