Lý thuyết cần nhớ trong chương 3: Các số đến 10000

lythuyetchuong3
Đây là phần 8 of 12 trong Series Toán lớp 3

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ CHƯƠNG 3: CÁC SỐ ĐẾN 10000

*****************************

Bài viết cùng chủ đề: Giải bài tập chương 3: Các số đến 10000

 

1 . Cách đọc, viết các số có 4,5 chữ số:

a, VD: Lưu ý cho học sinh cáh đọc số có chữ số 0; 1 ; 4; 5.

- Khi nào đọc là “không’’, “mươi” (2032, 2320).

- Khi nào đọc là “một”, “mốt” (1326; 3261).

- Khi nào đọc là “bốn”, “tư” (4526; 5264).

- Khi nào đọc là “năm”, “lăm” (5378, 7835).

b, Lưu ý viết số:

VD: Năm mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi sáu. Viết là: 52436.

VD: Viết số gồm: 5 chục nghìn, 2 nghìn, 4 trăm, 3 chục và 6 đơn vị. Viết là: 52436.

2. So sánh các số trong phạm vi 10000; 100000.

*) Giúp học sinh nắm được các bước so sánh:

+) Bước 1: So sánh số các chữ số.

+) Bước 2: So sánh từng hàng của 2 số kể từ hàng lớn nhất.

VD: So sánh: 45367 ... 45673.

  • Ta thấy 2 số đều có 5 chữ số.
  • So sánh từng hàng: hàng chục nghìn bằng nhau, hàng nghìn bằng nhau, hàng trăm 3 < 6.
  • Vậy: 45367 < 45673.

*) Lưu ý: So sánh 2 số: 5639 ...5039 + 6.

- Thực hiện tính vế phải: 5639 > 5045.

3. Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10000, 100000.

- Lưu ý học sinh đặt tính theo cột dọc, đặt thẳng các hàng từ phải sang trái. Nhớ chính xác khi thực hiện phép tính.

4. Phép nhân, phép chia các số có 4; 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số.

- Lưu ý học sinh đặt tính đúng, thực hiện phép nhân từ phải sang trái, Thực hiện phép chia từ trái sang phải.

5. Thiết lập số có 4; 5 chữ số:

VD: Viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số: 1; 2; 3; 4 trong đó có chữ số hàng đơn vị là 4.

6. Nêu quy luật của dãy số, viết số thích hợp vào chỗ chấm...

VD: 13005; 13006; ...;...;...;...;

7. Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

VD: Tìm X: 35974 + X = 83046 (Tìm số hạng chưa biết).

                     96399 : X = 3 ( Tìm số chia chưa biết).

8. Tính giá trị của biểu thức:

+) Dạng 1: Biểu thức không có dấu ngoặc:

VD: 49368 + 9050 : 5 ( Thực hiện phép chia trước).

+) Dạng 2: Biểu thức có chứa dấu ngoặc:

VD: (89367 – 14399) x 3 (Thực hiện trong ngoặc trước).

Series Navigation<< Chương 3: Các số đến 10000Giải bài tập chương 1: Ôn tập và bổ sung >>