Lý thuyết cấp số nhân

Đây là phần 116 of 146 trong Series Toán lớp 11

Lý thuyết cấp số nhân

Lý thuyết cấp số nhân: định nghĩa cấp số nhân, số hạng tổng quát của cấp số nhân, tính chất, tổng n số hạng đầu.

Lý thuyết cấp số nhân

Series Navigation<< Định nghĩa và tính chất của cấp số cộngPhương pháp quy nạp toán học >>