Lý thuyết nhiều hơn, ít hơn - Toán lớp 1

Đây là phần 33 of 72 trong Series Toán lớp 1

ly-thuyet-nhieu-hon-it-hon-toan-lop-1-1

Lý thuyết nhiều hơn, ít hơn - Toán lớp 1

>: có nghĩa là lớn hơn, nhiều hơn, to hơn
<: có nghĩa là nhỏ hơn, ít hơn, bé hơn
=: có nghĩa là bằng, ngang bằng

 

Series Navigation<< Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 89,90,91,92 sách giáo khoaLý thuyết hình vuông, hình tròn - Bài tập trang 8 sách giáo khoa >>