Lý thuyết phương trình đường Elip

Đây là phần 90 of 115 trong Series Toán lớp 10

Lý thuyết phương trình đường Elip

Lý thuyết phương trình đường Elip: định nghĩa, phương trình chính tắc của elip, hình dạng của elip.

1. Định nghĩa elip

Lý thuyết phương trình đường Elip

2. Phương trình chính tắc của elip

Lý thuyết phương trình đường Elip-1

3. Hình dạng của elip

ly-thuyet-phuong-trinh-duong-elip-2

Series Navigation<< Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độLý thuyết phương trình đường tròn >>