Lý thuyết về lớn hơn > - Toán lớp 1

Đây là phần 39 of 72 trong Series Toán lớp 1

Lý thuyết về lớn hơn > - Toán lớp 1

dau-lon-hon-to-hon

Bài giải Bài 2, bài 3 trang 19 sgk toán lớp 1

Bài 2:

Hình 2: 4 > 2

Hình 3: 3 > 1

Bài 3:

Hình a: 5  > 2

Hình b: 5 > 4

Hình c: 3 > 2.

Bài giải Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1

Bài 4:

3 > 1                     5 > 3                  4 > 1                2 > 1

4 > 2                     3 > 2                  4 > 3                5 > 2

Bài 5:

Hình a: 3 > 2 và 3 > 1

HÌnh b: 4 > 3, 4 > 2 và 4 > 1.

Series Navigation<< Lý thuyết bé hơn, dấu < Toán lớp 1Luyện tập dấu >,< - Toán lớp 1 >>