Ôn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 3)

Đây là phần 95 of 145 trong Series Toán lớp 11

Ôn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 3)

Bài 13 (trang 178 SGK Đại số 11): Định nghĩa hàm số có giới hạn + ∞ khi x -> - ∞

Lời giải:

Giải bài 13 trang 178 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Series Navigation<< Ôn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 2)Ôn tập cuối năm lớp 11 phần 4 >>