Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)

PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: 361 bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án – Trần Văn Tài

 

Tài liệu gồm 96 trang tuyển tập bài tập trắc nghiệm về cực trị của hàm số, nội dung gồm 4 phần:

+ Biện luận nghiệm bằng đồ thị
+ Biến đổi đồ thị trị tuyệt đối
+ Tổng ôn
+ Phép tịnh tiến

...

Download đầy đủ tại đây.