Phương pháp giải nhanh bài toán tiếp tuyến hàm số với máy tính cầm tay

Đây là phần 64 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Phương pháp giải nhanh bài toán tiếp tuyến hàm số với máy tính cầm tay

 

 

 

 

 

 

 

 

Series Navigation<< Tư duy nhanh các dạng toán quen thuộc của chuyên đề hàm sốKĩ thuật giải nhanh chuyên đề logaric (phần: Lũy thừa) >>