Phương pháp giải trắc nghiệm Toán bằng máy tính cầm tay

Đây là phần 17 of 99 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Phương pháp giải trắc nghiệm Toán bằng máy tính cầm tay

Nội dung bao gồm các dạng toán trắc nghiệm:

 • Đạo hàm
 • Cực trị
 • Phương trình tiếp tuyến
 • Min – Max
 • Tương giao 2 đường thẳng hoặc đường cong
 • Lũy thừa – Hàm số – Logarit
 • Phương trình – Hệ phương trình
 • Lãi kép – Niên khoản
 • Tích phân
 • Diện tích
 • Số phức
 • Tọa độ trong không gian
 • Vector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Series Navigation<< Các dạng bài toán đến khảo sát hàm số và phương pháp giảiCông thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton >>