Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit – Nguyễn Đình Hoàn

PHƯƠNG PHÁP NÂNG LŨY THỪA TRONG BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH HÀM SỐ LOGARIT

Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit – Lê Văn Đoàn

 

Tài liệu gồm 25 trang giới thiệu phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit do tác giả Nguyễn Đình Hoàn biên soạn. Tài liệu gồm 5 ví dụ và 12 bài toán áp dụng có lời giải chi tiết.

Cách 1: Nâng lũy thừa không hoàn toàn
Cách 2: Nâng lũy thừa hoàn toàn
Cách 3: Nâng lũy thừa hoàn toàn kết hợp với ẩn phụ

Các ví dụ mẫu được giải chi tiết kèm theo phần bình luận, rút kinh nghiệm sau mỗi bài toán giúp bạn đọc hiểu rõ và biết cách vận dụng hợp lý vào các bài toán khác.

...

Download đầy đủ tại đây.