Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Cao Văn Tuấn

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số – Trần Đình Cư

 

Tài liệu được chia thành 10 vấn đề chính:

+ Vấn đề 1. Tính đơn điệu
+ Vấn đề 2. Cực trị của hàm số
+ Vấn đề 3. Gtln – gtnn của hàm số
+ Vấn đề 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 5. Đồ thị hàm số
+ Vấn đề 6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
+ Vấn đề 7. Bài toán tương giao
+ Vấn đề 8. Một số bài toán liên quan đến khoảng cách, tìm điểm
+ Vấn đề 9. Tâm đối xứng – trục đối xứng
+ Vấn đề 10. Trắc nghiệm ôn tập

...

Download đầy đủ tại đây.