Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 11

Đây là phần 6 of 145 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 6 of 145 trong Series Toán lớp 11Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11): Tìm tập xác định của hàm số lượng giác 11 Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Bài […]

read more →

Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Cho đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x|

Đây là phần 7 of 145 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 7 of 145 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11): Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, vẽ đồ thị của hàm số y = | sin x| Chương […]

read more →

error: Content is protected !!