Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Lê Hải Trung

SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Cực trị hàm số – Lê Hải Trung

 

Tài liệu gồm 25 trang với nội dung gồm 4 phần:

+ Tóm tắt lý thuyết: Định nghĩa, định lý và quy tắc xét tính đơn điệu của hàm số
+ 10 ví dụ minh họa tương ứng với các dạng bài khác nhau, có phân dạng và lời giải chi tiết
+ 32 bài tập trắc nghiệm tự luyện, có đáp án
+ 53 bài tập về nhà, có đáp án
Qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số
Bước 1: Tìm tập xác định
Bước 2: Tính đạo hàm f'(x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, 3 … n) mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định
Bước 3: Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên
Bước 4: Nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

...

Download đầy đủ Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Lê Hải Trung tại đây.