Ôn tập chương 1 hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Đây là phần 19 of 146 trong Series Toán lớp 11

Ôn tập chương 1 hàm số lượng giác phương trình lượng giác

Để học tốt Hình học 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình học 11.

Bài 1 (trang 40 SGK Đại số 11):

a.Hàm số y = cos3x có phải là hàm số chẵn không?Tại sao?

b.Hàm số y = tan(x+ π/5) có phải là hàm số lẻ không?Tại sao?

a.y= f(x) = cos3x là hàm số chẵn vì:

TXĐ: D = R

∀x∈ D ta có: - x ∈ D

Xét: f(-x) = cos(-3x) = cos3x = f(x)∀ x∈ D

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

Series Navigation<< Bài 5 bài 6 trang 37 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 41 sách giáo khoa Toán lớp 11 đại số 11 >>