Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Đây là phần 59 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 59 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung A. Lý thuyết  1. Định nghĩa Góc ˆBAx có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia […]

read more →

error: Content is protected !!